• Bridge to Bridge (North)

  Waimakariri Golf Club, Kaiapoi, Waimakariri

  Today 10:00am / Mountain Biking

 • Whale Watching Tour 2017

  E-Ko Tours, Picton, Marlborough

  Today 8:00am – more dates / Outdoors, Tramping

 • Aotea Square Ice Rink

  Aotea Square, CBD, Auckland

  Today 10:00am – more dates / Ski, Snow, Winter Sports

Tours