Map showing Kinja Bar & Japanese Restaurant

Phone: 09-424 5423

Are you responsible for Kinja Bar & Japanese Restaurant? Claim it