• 5 Rhythms New Year Workshop

  Paekakariki Memorial Hall, Paekakariki, Kapiti Coast

  Sat 30 Dec 10:30am – more dates / Mind & Body

 • The Eketahuna Express

  Paekakariki Railway Station, Paekakariki, Kapiti Coast

  Sat 6 Jan 2018 8:10am / Family Entertainment

 • Deco Delights Express

  Paekakariki Railway Station, Paekakariki, Kapiti Coast

  Sat 17 Feb 2018 6:00am / Family Entertainment

Tours