Map showing Lake Wainamu Car Park

Are you responsible for Lake Wainamu Car Park? Claim it